Dzień: 13 czerwca 2018

“ROZWIŃ ŻAGLE” – PIKNIK INTEGRACYJNY

IMPREZA FINANSOWANA PRZEZ BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW ORAZ STOWARZYSZENIE „NIEPKONANI” Termin realizacji – 15 czerwca 2018 r.   Ramy czasowe –  8.00-13.30 Miejsce imprezy – teren Szkoły Podstawowej w Lubczynie Cele główne: Kształtowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. Nabywanie pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków. Integracja uczniów   Cele operacyjne: Uczeń: wie, jak bezpiecznie spędzać czas wolny dostrzega Read More …

KOMUNIKAT!

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PYTANIAMI DOTYCZĄCYMI ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ZWOŁUJĘ ZEBRANIE NADZWYCZAJNE RADY RODZICÓW I TRÓJEK KLASOWYCH.  ZAPRASZAM NA SPOTKANIE RADĘ RODZICÓW I TRÓJKI KLASOWE 14 CZERWCA 2018 R. GODZINA 16:00 SALA NR 16. ALINA DĄBROWSKA DYREKTOR SZKOŁY