Dzień: 19 września 2018

KOMUNIKAT!

PIENIĄDZE NA UBEZPIECZENIE PROSZĘ WPŁACAĆ DO 28 WRZEŚNIA 2018 R. WPŁATY PRZYJMUJE PANI EWA GRYCZ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.