8 MARCA 2019

Marzenie najmłodszych, starszych i najstarszych Kobiet w naszej szkole : ,, Żeby 8 marca trwał cały rok”…
Dzień Kobiet był wyjątkowym dniem. Od rana wszystkie Panie obdarowywane były kwiatami i rozpieszczane słodkimi poczęstunkami przygotowanymi przez męskie grono naszych uczniów i pracowników.
Dziękujemy zw wspaniałe przedsięwzięcie dla wszystkich ,, Babeczek” od prawdziwych Mężczyzn😘