Rola rodziców i nauczycieli w procesie edukacji

• Edukacja dzieci i młodzieży jest wspólną sprawą rodziców i nauczycieli
• Rodzice rozpoczynają proces edukacji, wpajają wartości, rozbudzają uczucia i kształtują wyobraźnię.
• Szkoła kontynuując edukację, rozwija i pogłębia treści wyniesione z domu.
• W szkole i w nauczycielach rodzice znajdować powinni sojuszników, a ich współdziałanie powinno   opierać się na zaufaniu, życzliwości i wzajemnym szacunku.