Uwaga, rodzice dzieci urodzonych w 2016 r

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie informuje, że  do dnia  31.03.2023 roku przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Jeśli wybierzecie Państwo nasza szkołę  wymagane są następujące dokumenty:

  • dokument tożsamości rodzica (opiekuna prawnego)
  • odpis aktu urodzenia dziecka, lub dokument tożsamości dziecka ( do wglądu)
  • druk zgłoszenia dziecka do obwodowej szkoły podstawowej (do pobrania w sekretariacie lub poniżej)
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców

W razie pytań, prosimy o kontakt:

tel. sekretariat : 91 419 16 28
 email: szkola@lubczyna.pl

Dokumenty do pobrania