NABÓR UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

KLASA I

DZIECI 7-LETNIE (ROCZNIK 2011)

DZIECI 6-LETNIE (ROCZNIK 2012) – (dla chętnych, na wniosek rodziców, w przypadku gdy dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny 2019/2020 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka, PESEL dziecka
  • w przypadku dziecka urodzonego w 2012 roku, zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w 2018/2019 lub opinia PPP o możliwości rozpoczęcia nauki

Mamy nadzieję, że nauczyciele i rodzice stworzą w szkole niepowtarzalny klimat, optymalne warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju każdemu dziecku, zadbają o pozytywne relacje na płaszczyźnie nauczyciel- uczeń; nauczyciel- rodzic.

Pedagodzy w swojej pracy kierować się będą indywidualnym podejściem do ucznia, zrozumieniem jego potrzeb i oczekiwań.

Wspólnie będziemy pracować na sukces szkoły, pamiętając, że uczeń jest wartością nadrzędną, a jego sukces naszym celem.

W razie pytań, prosimy o kontakt:

tel. sekretariat : 914191628
 email: szkola@lubczyna.pl

Dokumenty do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 17 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.doc