KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.

podstawa prawna

  • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:   

3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3 Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2018 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.

4 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna

 § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

6 Ferie letnie 23 czerwca  – 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

Zebrania z rodzicami

1

 

 

7 września 2017 r.

Czwartek

Wychowawcy klas
2 8 września 2017 r.

Środa

Konsultacje – wszyscy nauczyciele uczący w kl. I-VII oraz wychowawcy oddziałów przedszkolnych.
3 8 listopada 2017 r.

16:30 – 18:00

Środa

Zabranie z rodzicami, konsultacje indywidualne z rodzicami

Konsultacje – wszyscy nauczyciele uczący w kl. I-VII oraz wychowawcy oddziałów przedszkolnych.

4 12 grudnia 2017 r.

wtorek

Konsultacje – wszyscy nauczyciele uczący w kl. I-VII oraz wychowawcy oddziałów przedszkolnych.
5  12 stycznia 2018 r.

piątek

godz. 17:00

Koniec I półrocza

zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

6

 

 

7

 

14 marca 2018 r.

piątek

 

 

17 maj 2018 r.

czwartek

 

 

Zebranie z rodzicami – wykład Edyty Szumockiej na temat “Jak pomóc dziecku w nauce”, wszyscy nauczyciele uczący w kl. I-VII oraz wychowawcy oddziałów przedszkolnych

 

Konsultacje – wszyscy nauczyciele uczący w kl. I-VII oraz wychowawcy oddziałów przedszkolnych.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

  1. 13.10.2017r. (piątek)
  2. 2.11.2017r. (czwartek)
  3. 3.11.2017r. (piątek)
  4. 2.05.2018r. (środa)
  5. 4.05.2018r. (piątek)

 

W tych dniach odbywają się tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Oddziały przedszkolne pracują wg stałego harmonogramu zajęć od 7:00 – 15:00