Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY

STATUT_LUBCZYNA

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Dokumenty dla nauczycieli

WYNIKI KLASYFIKACJI KLAS IV-VIII

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

OCENA STOPNIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ARKUSZ ANALIZY PRACY WŁASNEJ NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

SPRAWOZDANIE Z PRACY NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY

SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

SPRAWOZDANIE KLAS I – III

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY W PRZEDSZKOLU

MONITOROWANIE ZREALIZOWANYCH GODZI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KL. IV-VIII