Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY

STATUT_LUBCZYNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Dokumenty dla nauczycieli

1. SPRAWOZDANIE-WYCHOWAWCY-ODDZIAŁU-PRZEDSZKOLNEGO

2. SPRAWOZDANIE-KLAS-I-III

3. WYNIKI-KLASYFIKACJI-KLAS-IV-VIII

4. KARTA-MONITOROWANIA-PODSTAWY- PROGRAMOWEJ-W-PRZEDSZKOLU  

5. OCENA-STOPNIA-REALIZACJI-PODSTAWY-PROGRAMOWEJ W KLASACH I-III -WYPEŁNIA ZBIOROWO WYCHOWAWCA

6. OCENA-STOPNIA-REALIZACJI-PODSTAWY-PROGRAMOWEJ W KLASACH IV-VIII – WYPEŁNIA ZBIOROWO WYCHOWAWCA

7. SPRAWOZDANIE-PRZEWODNICZĄCEGO-ZESPOŁU-PRZEDMIOTOWEGO

8. SPRAWOZDANIE-Z-PRACY-ŚWIETLICY-SZKOLNEJ

9. SPRAWOZDANIE-Z-ZAJĘĆ-LOGOPEDYCZNYCH

10. ARKUSZ-ANALIZY-PRACY-WŁASNEJ-NAUCZYCIELA-ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

11. SPRAWOZDANIE-Z-PRACY-NAUCZYCIELA