DRODZY UCZNIOWIE! SZANOWNI RODZICE!

W tym roku zakończenie zajęć dydaktycznych odbędzie się w cieniu koronawirusa. W związku z tym 26 czerwca 2020 r. nie spotkamy się jak

co roku na uroczystym apelu. W piątek po odbiór świadectwa zapraszamy tylko chętnych uczniów. Rodzice będą oczekiwać na dzieci przed szkołą

w bezpiecznych odległościach. Po odbiór świadectwa przychodzą wyłącznie zdrowi uczniowie, bez objawów choroby zakaźnej Covid -19 oraz uczniowie, którzy nie przebywają z osobami objętymi kwarantanną.

UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ NA GODZINĘ 9.00:
– zachowują reżim sanitarny,
– wchodzą do sal lekcyjnych w maseczkach lub przyłbicach, które zdejmują po zajęciu miejsca w ławce,
– zajmują miejsca w ławkach pojedynczo.

SALE LEKCYJNE:
kl. I sala nr 6
kl. II biblioteka
kl. III sala nr 5
kl. V sala nr 2
kl. VI sala nr 13
kl. VII sala nr 4
kl. VIII sala nr 3

Po odebraniu świadectwa uczniowie pojedynczo wychodzą ze szkoły, nie gromadzą się na korytarzu w budynku szkoły (wychodząc, zasłaniają usta

i nos maską lub przyłbicą).
Uczeń, który nie odbierze świadectwa w dniu 26 czerwca 2020 r. będzie mógł je odebrać indywidualnie w sekretariacie szkoły od 1 do 31 lipca
br. w godzinach od 9.00 do 11.00 lub we wrześniu na początku roku szkolnego.

UWAGA, UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY!
PRZYWÓZ – na godz. 9.00 ODWÓZ – 10.15
Kępy Lubczyńskie – 8.10 Borzysławiec – 8.15 Czarna Łąka – 8.30 SP Lubczyna – 8.45
O zakończeniu zajęć w oddziale przedszkolnym poinformuje rodziców/ opiekunów wychowawca grupy.

Obraz może zawierać: tekst „Zakończenie roku szkolnego 2019/2020”