DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 14.10.2019 r. W Szkole Podstawowej imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uczniowie podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud wkładany w edukację

i wychowanie.Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Beata Kowalczyk podziękowała nauczycielom

i życzyła im dalszych sukcesów w pracy. Na ręce Pani Dyrektor zostały złożone kwiaty i tort.

Następnie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy I. Uczniowie podczas części artystycznej recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Oficjalną część uroczystości uświetniło złożenie przysięgi przez uczniów klasy I.

Po akcie ślubowania – Pani Dyrektor Alina Dąbrowska podkreśliła, że pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie.

Życzymy uczniom klasy I samych sukcesów. Wierzymy, że słowa Monteskiusza ,,Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny” będą towarzyszyć Wam już przez całe życie.