DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ MUNDUROWYCH W GOŚCINIE

W minionym tygodniu klasa siódma uczestniczyła w dniu otwartym organizowanym przez Zespół Szkół Mundurowych im. Macieja Rataja w Gościnie. Przybyłym gościom zaprezentowana została oferta szkoły, w ramach której funkcjonują klasy o profilu: wojskowym, policyjnym, straży pożarnej, straży granicznej oraz technik lotniskowych służb operacyjnych i technik mechanik. Nasi uczniowie mieli okazję zwiedzić obiekty należące do szkoły, obejrzeć wspaniałe pokazy: musztry paradnej, tresury psów policyjnych, sztuk walki wręcz w wykonaniu uczniów oraz żołnierzy 8 batalionu remontowego, działań zastępu straży pożarnej i wojska, policyjnego i wojskowego toru przeszkód. Chętni mogli wziąć udział w strzelaniu z pistoletu i karabinka pneumatycznego. Nie zabrakło grilla, ogniska i wojskowej grochówki. Wyjazd dostarczył wszystkim uczniom niezapomnianych wrażeń i rozbudził u niektórych chęć wyboru w przyszłości kierunku o wspomnianych profilach mundurowych.