ETAPY EDUKACYJNE

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dzieli sie na dwa etapy edukacyjne.
Pierwszy etap edukacyjny obejmuje klasy I – III; edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego.
Drugi etap edukacyjny obejmuje klasy IV – VI.
Na edukację wczesnoszkolną składają się następujące zajęcia obowiązkowe:
 • edukacja polonistyczna,
 • język obcy nowożytny,
 • edukacja muzyczna,
 • edukacja plastyczna,
 • edukacja społeczna,
 • edukacja przyrodnicza i edukacja matematyczna,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia techniczne,
 • wychowanie fizyczne.
W drugim etapie edukacyjnym (klasy IV – VI) realizowane sa następujące przedmioty:
 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • muzyka,
 • plastyka,
 • historia i społeczeństwo,
 • przyroda
 • matematyka,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia techniczne,
 • wychowanie do życia w rodzinie.
W pierwszym i drugim etapie edukacyjnym zajęcia dodatkowe:
 • religia