GRATULUJEMY JESSICE!

W środę 5 grudnia uczennica klasy II  Jessica  Czarnynoga odebrała   nagrodę za udział w konkursie plastycznym „ Zjadamy witaminki – uśmiechnięte mamy minki” zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie reprezentowanym przez  Dyrektora Oddziału Terenowego w Szczecinie. Prace  plastyczne  były oceniane przez jury, którego przewodniczącym był dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw. Prorektor ds. artystycznych, studenckich i współpracy międzynarodowej Akademii Sztuki w Szczecinie oraz członków komisji,  Zastępcę Dyrektora KOWR Panią Agnieszkę Śpiewak, Panią  Sylwię Posadzy, Panią Dorotę Skrzypską i Panią Joannę Sauk.         Spośród 400 nadesłanych prac konkursowych zostały wyłonione trzy najlepsze. Jessica została  laureatką trzeciej nagrody, którą otrzymała z rąk komisji konkursowej   podczas uroczystości zorganizowanej w siedzibie organizatora  konkursu. Jesteśmy bardzo dumni z Jessici i życzymy  jej dalszych sukcesów  w kolejnych konkursach.