DOKUMENTY

STATUT SZKOŁY

STATUT-2022-23

PROGRAM WYCHOWAWCZYO – PROFILAKTYCZNY

PROGRAM-WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

REGULAMIN-BEZPIECZEŃSTWA-I-HIGIENY-PRACY

ZASADY ORGANIZACJI PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZACJI PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

REGULAMIN-ODDZIAŁÓW-PRZEDSZKOLNYCH-1.pdf

REGULAMIN PORZĄDKOWY

REGULAMIN-PORZĄDKOWY-1.pdf

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
PZO-SP-Lubczyna.pdf

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SP-zestaw-podręczników

ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
Zajęcia w ramach PPP