INFORMACJE

Godziny pracy świetlicy, godziny pracy specjalistów, godziny dostępności specjalistów i nauczycieli

godziny pracy świetlicy-1

godziny pracy specjalistów2

godziny dostępności specjalistów i nauczycieli3

DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W dniach: – 12.11.2021 r., – 07.01.2022 r., – 13.04.2022 r., – 02.05.2022 r., – 23.05.2022 r. nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zamiast lekcji szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 7.30-15.30. Egzamin ósmoklasisty 2022 odbędzie się w dniach: – 24.05.2022 r., – 25.05.2022 r., – 26.05.2022 r. w te dni nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów. Otwarty jest tylko oddział przedszkolny.

PORADNIK RADY RODZICÓW

Poradnik Rady Rodziców. Kompetencje i zasady działania

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ – OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZAWICY

DROGI RODZICU NIE PANIKUJ !

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE

KURS NA RODZINĘ

INFORMACJA O PROJEKCIE RAR

     PRZECIWDZIAŁANIE DOPALACZOM

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW PODCZAS FERII ZIMOWYCH

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców