KOMUNIKAT!

W dniu 2 listopada br. w szkole nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, tylko opiekuńczo-wychowawcze.
Dyżur będą pełnić nauczyciele:

8:00 – 11:30    p. Irena Mazan
11:30 – 15:00 p. Jacek Jacewicz

Oddział przedszkolny funkcjonuje wg stałego harmonogramu od 7:00 – 15:00 (jedna grupa łączona).