KOMUNIKAT!

6 GRUDNIA 2018 R. KLASY IV – VIII WYJEŻDŻAJĄ NA LODOWISKO
DO GOLENIOWA O GODZINIE 8.30.
WYJAZD BEZPŁATNY
BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELI P. JACEK JACEWICZ 
POBYT NA LODOWISKU W GODZINACH 9.00 – 11.00.
PO POWROCIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA WG PLANU
UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE JADĄ NA LODOWISKO POZOSTAJĄ W ŚWIETLICY.
UCZNIOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZYNIESIENIA ZGÓD RODZICÓW NA WYJAZD DO 5 GRUDNIA /ZGODY ODDAJĄ WYCHOWAWCOM/.

KIEROWNIK WYCIECZKI – P. JACEK JACEWICZ
OPIEKUNOWIE:
P. MICHALINA URBAŃSKA
P. EWA KOTAR
NAUCZYCIELE, KTÓRZY NIE JADĄ NA LODOWISKO , 
A MAJĄ W TYM CZASIE LEKCJE WG PLANU ZAJMUJĄ SIĘ UCZNIAMI W ŚWIETLICY. 
MIKOŁAJA W TYM ROKU WYJĄTKOWO ZAPROSILIŚMY DO SZKOŁY NA 7 GRUDNIA. ODWIEDZI NAS PODCZAS KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO!