KOMUNIKAT!

Drodzy Rodzice!
W związku z przedłużającymi się rozmowami rządu z zakładowymi związkami zawodowymi dotyczącymi oświaty informuję, że w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie w dniu 8 kwietnia br. istnieje możliwość zaprzestania wykonywania przez nauczycieli działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Szkoła nie będzie mogła zapewnić wychowankom oddziału przedszkolnego i uczniom szkoły bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem MEN.
Proszę na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły oraz FB, będą tam zamieszczane informacje na temat pracy szkoły

Jednocześnie informuję, że w dniu 8 kwietnia br. w szkole odbędą się rekolekcje wielkopostne w godzinach 8.00 – 10.00, za które odpowiedzialni są księża.
Z poważaniem
Alina Dąbrowska
dyr. szkoły