KOMUNIKAT!

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PYTANIAMI DOTYCZĄCYMI ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ZWOŁUJĘ ZEBRANIE NADZWYCZAJNE RADY RODZICÓW I TRÓJEK KLASOWYCH. 

ZAPRASZAM NA SPOTKANIE RADĘ RODZICÓW I TRÓJKI KLASOWE 14 CZERWCA 2018 R. GODZINA 16:00 SALA NR 16.

ALINA DĄBROWSKA

DYREKTOR SZKOŁY