KOMUNIKAT

14 MARCA 2018 R. SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW NA SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI

I NAUCZYCIELAMI PRZEDMIOTÓW.

GODZINA 16:00 – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

GODZINA 16:30 – KLASY I – VII ORAZ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – SPOTKANIE W HOLU, A PO NIM SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS I NAUCZYCIELAMI.

 

A. DĄBROWSKA