,,MASZYNA MATEMATYCZNA”

Pani Ilona Bartosiewicz i Pani Marta Susicka przeprowadziły drugie zajęcia z cyklu ,,Dziecięca matematyka” wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
i Ewy Zielińskiej. Metoda ta składa się z dwunastu kręgów matematycznych, które powinny być wg autorek wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami i grami. Dzieci bardzo chętnie, chociaż niektóre
z wielkim dystansem podejmowały wyzwania licząc elementy podawane przez ,,Matematyczną maszynę”. Jednak pod koniec zajęć nabrały zaufania do maszyny i wszystkie z radością przeliczały, bawiąc się przy tym o ile więcej, o ile mniej elementów podała maszyna. Zajęcia zakończyły się kreatywnymi pracami powstałymi z ziaren fasoli.
 
,,Praca nauczycieli na rzecz rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym i trudnym!