NARKOTYKI, ALKOHOL, CYBERPRZEMOC …

O pojawiających się problemach wśród młodzieży we współczesnym świecie nasi uczniowie rozmawiali podczas warsztatów z pracownikami Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Terapeutki-Pani Natalia Łukjańska i Pani Karolina Jagieła przeprowadziły zajęcia, które uświadomiły uczniom klas V-VIII mechanizm powstania uzależnień. Profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie w pracy, fachowa wiedza terapeutyczna prowadzących, sprawiły, że zajęcia były bardzo ciekawe

i skłoniły naszych uczniów do refleksji i ,,wglądu w siebie-głębszego poznawania siebie”.