Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie to szkoła, której jednym z głównych priorytetów jest dobro i bezpieczeństwo uczniów. Pragniemy, aby dzieci czuły się w szkole swobodnie i pewnie. Zapewniamy rzetelny poziom nauczania, który daje możliwość systematycznego zdobywania wiedzy.

Misja szkoły w Lubczynie to nakierowywanie dzieci na poznanie samego siebie, wzmacnianie poczucia własnej wartości, ciekawości świata i tolerancji. Wierzymy, że dobro dziecka jest najważniejsze, dlatego kluczowym zadaniem jest dla nas stworzenie szkoły, która stanie się azylem dla naszych uczniów. Uczniów, którzy będą czuli się akceptowani i doceniani za swoją ciężką pracę.

Jako szkoła chcemy pielęgnować i promować wzorce postępowania, najważniejsze wartości, gdyż wierzymy, iż ich poznanie pozwoli naszym uczniom w mądry sposób spożytkować je w dalszym życiu.

Szkoła Podstawowa w Lubczynie to miejsce, które pozwala rozwinąć żagle!!!