Dyrektor Szkoły
 – Alina Dąbrowska

Dyrektor Szkoły – Joanna Dziedzic-Lewandowska

Kadra Pedagogiczna

Ewa Kolanowska – edukacja przedszkolna

Anna Stasiak – edukacja przedszkolna, doradztwo zawodowe

Katarzyna Mazurowska – edukacja przedszkolna ,,0″

Ilona Bartosiewicz – edukacja wczesnoszkolna, w-f, plastyka

Michalina Urbańska – język polski

Joanna Ciechońska – język angielski

Joanna Pelczar – język angielski

Grzegorz Malinowski – język niemiecki

Krystyna Reginia – edukacja wczesnoszkolna, w-f

Anna Stańczak-Mańkowska – pedagog

Piotr Buczkowski – geografia, informatyka

Magdalena Sawicka – fizyka

Irena Mazan – chemia, biologia,wdż

Iwona Spiżewska – matematyka

Olesia Rudnicka – muzyka

Marcin Maksymowicz – wychowanie fizyczne

Ernest Skrok – historia, wiedza o społeczeństwie

ks. Adam Staśkowiak – religia

Kamila Fikus – religia

Ewa Kotar – technika, zajęcia świetlicowe, plastyka

Joanna Dziedzic-Lewandowska – logopeda

Magdalena Wachowiak – edukacja wczesnoszkolna, w-f, j. polski, wychowanie do życia w rodzinie 

Beata Skakuj – biblioteka

 

Administracja i obsługa

Alicja Kędzierska – główna księgowa

Katarzyna Szafranowicz – kierownik gospodarczy

Grażyna Fikus – pomoc nauczyciela

Wiktoria Antkiewicz – pomoc nauczyciela

Katarzyna Trocha – woźna

Marta Susicka – pracownik do prac lekkich

Krzysztof Napieraj – konserwator

Wiesław Buczek – konserwator