Dyrektor Szkoły – Alina Dąbrowska

Kadra Pedagogiczna

Ewa Kolanowska – edukacja przedszkolna

Katarzyna Mazurowska – edukacja przedszkolna

Justyna Radtke – Ossowska – edukacja przedszkolna

Ilona Bartosiewicz – edukacja wczesnoszkolna

Kaja Bąk – edukacja wczesnoszkolna

Michalina Urbańska – język polski

Joanna Ciechońska – język angielski

Grzegorz Malinowski – język niemiecki

Krystyna Reginia – przyroda/pedagog

Piotr Buczkowski – geografia

Magdalena Sawicka – fizyka

Irena Mazan – chemia

Daria Kuczyńska – matematyka

Irena Mazan – biologia, 

Jakub Duszczak – matematyka

Piotr Piasecki – historia, wiedza o społeczeństwie

Jakub Duszczak – muzyka / plastyka / rytmika

Krystyna Reginia – bibliotekarz

ks. Adam Staśkowiak – religia

Piotr Buczkowski – zajęcia komputerowe

Jacek Jacewicz – wychowanie fizyczne / basen

Ewa Kotar – świetlica/wychowanie fizyczne

Joanna Lewandowska – logopeda

Krystyna Ewa Grycz – wychowanie do życia w rodzinie

 

Administracja i obsługa

Alicja Kędzierska – główna księgowa

Krystyna Ewa Grycz – kierownik gospodarczy

Grażyna Fikus – pomoc nauczyciela

Katarzyna Trocha – woźna

Krzysztof Napieraj – konserwator

Wiesław Buczek – pracownik do prac lekkich