Dyrektor Szkoły – Alina Dąbrowska

Kadra Pedagogiczna

Ewa Kolanowska – edukacja przedszkolna

Katarzyna Mazurowska – edukacja przedszkolna / logopeda

Justyna Radtke – Ossowska – edukacja przedszkolna

Ilona Bartosiewicz – edukacja wczesnoszkolna

Beata Skakuj – edukacja wczesnoszkolna

Michalina Urbańska – język polski

Joanna Ciechońska – język angielski

Joanna Smoter – język niemiecki

Krystyna Reginia – przyroda/pedagog

Edyta Kudełko – geografia

Magdalena Sawicka – fizyka

Agnieszka Kuczkowiak – chemia

Dorota Paździora – matematyka

Irena Mazan – biologia

Alicja Suszczyńska – historia i społeczeństwo / język angielski

Jakub Duszczak – matematyka

Jakub Duszczak – muzyka / plastyka / rytmika

Krystyna Reginia – bibliotekarz

ks. Adam Staśkowiak – religia

Piotr Buczkowski – zajęcia komputerowe

Jacek Jacewicz – wychowanie fizyczne / basen

Ewa Kotar – świetlica/wychowanie fizyczne

 

Administracja i obsługa

Alicja Kędzierska – główna księgowa

Krystyna Ewa Grycz – kierownik gospodarczy

Grażyna Fikus – pracownik do prac lekkich / pomoc nauczyciela

Katarzyna Trocha – woźna