Dyrektor Szkoły
 – Alina Dąbrowska

Dyrektor Szkoły – Alina Dąbrowska

Kadra Pedagogiczna

Ewa Kolanowska – edukacja przedszkolna

Katarzyna Mazurowska – edukacja przedszkolna ,,0″

Ilona Bartosiewicz – edukacja wczesnoszkolna, w-f, plastyka

Michalina Urbańska – język polski

Joanna Ciechońska – język angielski

Grzegorz Malinowski – język niemiecki

Krystyna Reginia – edukacja wczesnoszkolna, w-f,  pedagog

Piotr Buczkowski – geografia, informatyka

Magdalena Sawicka – fizyka

Irena Mazan – chemia, biologia

Jakub Duszczak – matematyka, muzyka

Ernest Skrok – historia, wiedza o społeczeństwie

ks. Adam Staśkowiak – religia

Ewa Kotar – technika, zajęcia świetlicowe, plastyka

Joanna Dziedzic-Lewandowska – logopeda

Magdalena Wachowiak – edukacja wczesnoszkolna, w-f, j.polski, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

Beata Skakuj – biblioteka

 

Administracja i obsługa

Alicja Kędzierska – główna księgowa

Katarzyna Szafranowicz – kierownik gospodarczy

Grażyna Fikus – pomoc nauczyciela

Katarzyna Trocha – woźna

Maria Susicka – pracownik do prac lekkich

Krzysztof Napieraj – konserwator

Wiesław Buczek – konserwator