Dyrektor Szkoły
– Beata Prusik

Dyrektor Szkoły – Beata Prusik

Kadra Pedagogiczna

Ewa Kolanowska – wychowanie przedszkolne

Karolina Kałucka – wychowanie przedszkolne

Joanna Dziedzic-Lewandowska – edukacja przedszkolna

Katarzyna Mazurowska – logopeda, rewalidacja, nauczyciel wspomagający kształcenie

Ilona Bartosiewicz – edukacja wczesnoszkolna

Roksana Lange – język polski

Jagoda Ogórska- język angielski, basen

Anita Janiszewska – język niemiecki, muzyka

Krystyna Reginia – edukacja wczesnoszkolna, przyroda

Anna Stasiak – edukacja wczesnoszkolna, świetlica, zdw

Małgorzata Mętel – pedagog

Agata Bienioszek – pedagog specjalny

Natalia Wasilewska -psycholog

Magdalena Sawicka – fizyka

Irena Mazan – chemia, biologia, wdż, geografia

Iwona Spiżewska – matematyka

Marcin Maksymowicz – wychowanie fizyczne, historia, wos

Aleksandra Mączkowska – wychowanie fizyczne – basen

ks. Adam Staśkowiak – religia

Kamila Fikus – religia

Ewa Kotar – technika, zajęcia świetlicowe, plastyka, edb

Magdalena Wachowiak – edukacja wczesnoszkolna

Beata Skakuj – biblioteka

 

Administracja i obsługa

Beata Maksymowicz – główna księgowa

Katarzyna Szafranowicz – kierownik gospodarczy

Grażyna Fikus – pomoc nauczyciela

Wiktoria Antkiewicz – pomoc nauczyciela

Katarzyna Trocha – woźna

Marta Susicka – pracownik do prac lekkich

Krzysztof Napieraj – konserwator

Wiesław Buczek – pracownik do prac lekkich