Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 • PONIEDZIAŁEK  08:00 – 12:00
 • ŚRODA                   12:00 – 16:30
 • CZWARTEK           11:30 – 13:00

 

 

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze).

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ !!!

Drogi Uczniu !

 Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Drogi rodzicu !

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

Konsultacje indywidualne dla rodziców w godzinach pracy pedagoga  szkolnego lub po uzgodnieniu telefonicznym.

Anna Stańczak-Mańkowska