PRACA JADZI

Jak co roku w naszej szkole odbywają się w czerwcu egzaminy klasyfikacyjne uczniów edukacji domowej. Wiedza sprawdzana jest nie tylko za pomocą testów sprawdzianów i odpowiedzi… Uczniowie prezentują nam swoje prace, które w ciągu roku wykonują razem ze swoimi rodzicami. Największe wrażenie wywołała praca Jadzi z klasy III dotycząca przeczytanej lektury „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”.