PRIMA APRILIS

Pierwszy dzień kwietnia, a więc PRIMA APRILIS – dzień żartów i celowe wprowadzanie w błąd. Klasa II uczciła ten dzień, zamieniając się rolami ze swoją nauczycielką, Panią Iloną Bartosiewicz. Każdy uczeń przygotował scenariusz lekcji, którą przeprowadził ( były tam zagadki, zadania matematyczne, przyrodnicze i polonistyczne, ćwiczenia zręcznościowe oraz prace plastyczne ) zapał i zaangażowanie dzieci było tym większe, im trudniejsze było zadanie. Dzieci mimo swobody z jaką wcielały się w rolę nauczyciela, potrafiły zachować umiar, oddzielić świat fantazji od rzeczywistości, dostrzec różnice między dobrym a złym żartem oraz zgodnie współpracować w grupie.