PRÓBNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

Dnia 7.06.2018 r. uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie napisali próbny egzamin z języka polskiego. Przykładowy arkusz egzaminacyjny został przygotowany dla uczniów kończących naukę w klasie siódmej. Arkusz został sporządzony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zadania w nim zawarte sprawdzają stopień opanowania wszystkich wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.