ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2015 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie. Zaproszeni goście – Robert Krupowicz, Burmistrz Gminy Goleniów, Janina Mucek, Dyrektor Wydziału Edukacji w Gminie Goleniów, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice zgromadzili się na boisku szkolnym. Oficjalną część uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Jako pierwsza głos zabrała Alina Dąbrowska – Organizator Szkoły w Lubczynie na rok 2015/2016 z upoważnienia Gminy Goleniów, która serdecznie przywitała wszystkich obecnych i przekazała informacje na temat organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Poinformowała o pozytywnych zmianach, jakie mają nastąpić w szkole, o przyznaniu przez UMiG w Goleniowie środków finansowych na doposażenie placówki. Po wystąpieniu Pani Aliny Dąbrowskiej głos zabrał Burmistrz, Pan Robert Krupowicz, który życzył wszystkim uczniom sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Oficjalną część inauguracji zakończyło wystąpienie Pani Janiny Mucek – Dyrektor Wydziału Edukacji w Goleniowie. Część artystyczna przygotowana przez uczniów była ostatnim punktem uroczystości. Uczniowie z nowymi wychowawcami i rodzicami udali się do sal lekcyjnych.

Uczniom, pracownikom, rodzicom, wszystkim przyjaciołom szkoły życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Wszystko to, co jest przed Tobą, pozostaje do zdobycia.

Życiu, które nadchodzi,  możesz nadać głębszą treść, wartość i znaczenie.

( Kardynał Stefan Wyszyński )