SPOTKANIE Z BEHAWIORYSTKĄ ZWIERZĄT

Klasę siódmą odwiedziła absolwentka szkoły, Edyta Skakuj – obecnie świeżo obroniona inżynier behawiorystyki zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W ramach zajęć z doradztwa zawodowego, prowadzonych przez Panią Krystynę Reginię, Edyta opowiadała o zawodzie behawiorysty zwierząt oraz jaką drogę przebyła, aby takim behawiorystą się stać. Zaznajamiała uczniów z różnymi drogami kształcenia oraz niezbędnymi formalnościami. Opowiadała o nauce w goleniowskim Gimnazjum nr 2, XIV Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie i na studiach w Lublinie, a także życiu w internacie, a później w akademiku. Zwracała uwagę na różnice między zawodem weterynarza i behawiorysty, na praktyczne aspekty pracy oraz na dynamiczny rozwój wielu około zwierzęcych zawodów.