ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK

15 października w ramach Światowego Dnia Mycia Rąk, w klasie I odbyły się zajęcia, których celem było uświadomienie uczniom konieczności przestrzegania higieny osobistej i częstego mycia rąk. Podczas zajęć uczniowie zdobyli wiedzę na temat zarazków bytujących na brudnych dłoniach oraz chorób przenoszonych za ich pośrednictwem. Zapoznali się

z techniką dokładnego mycia rąk, a zdobytą wiedzę wykorzystali

w praktyce, ćwicząc mycie dłoni w szkolnej łazience- wspólne mycie rąk sprawiło wszystkim dużo radości. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali plakat i wzięli udział w quizie sprawdzającym zdobytą przez nich wiedzę. Wszyscy udzielili poprawnych odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela pytania. Brawo!