Świetlica

REGULAMIN- swietlicy szkolnej

ŚWIETLICA SZKOLNA 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach zajęć w szkolnej świetlicy będziemy wspomagać proces edukacyjny uczniów, rozwijać ich zainteresowania, a także pomagać w wyrównywaniu braków i trudności w nauce oraz  wdrażać do współpracy i zdrowej rywalizacji. Prowadzone będą  zajęcia rozwijające wyobraźnię i ekspresję oraz twórcze myślenie.

Proponujemy:

 • korepetycje koleżeńskie,
 • wspólne odrabianie lekcji,
 • wspólne czytanie,
 • gry w szachy, warcaby i inne.
 • wykonywanie prostych makiet, projektów zgodnie z własnymi zainteresowaniami,
 • wykonywanie prac plastycznych i technicznych ciekawymi metodami,
 • zabawy przy muzyce, swobodny taniec do różnych rodzajów muzyki, zagadki muzyczne,
 • próby szycia, tworzenia różnych prostych przedmiotów (proste elementy garderoby, torebki, poduszeczki),
 • robótki ręczne (plecionki, wyszywanki),
 • zabawy geometryczne np. wykonanie pracy wykorzystując tylko określone figury geometryczne,
 • prace z plasteliną, ciastoliną, masą solną,
 • zabawy w kole: wymyślanie wspólnych opowieści, tworzenie nowych światów,
 • konkursy.

Angażując się w bieżące wydarzenia i uroczystości szkolne, będziemy przygotowywać elementy dekoracji, kartki świąteczne oraz aktywnie uczestniczyć w działaniach, które rozwijają szacunek do wartości i tradycji narodowych. 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty świetlicy szkolnej. Przypominamy, że do świetlicy obowiązują zapisy. Deklaracje są dostępne w sekretariacie szkoły oraz w podanym poniżej linku:

Deklaracja uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej 2022-2023

Jeżeli ktoś chciałby skorzystać jednorazowo z opieki świetlicowej, powinien zgłosić się do pani Ewy Kotar.