SZANOWNI RODZICE !

W związku z ogłoszeniem epidemii związanej
z zakażeniem wirusem SARS – Co V – 2 oraz w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły do 10 kwietnia 2020 r. zwracam się do Was Drodzy Rodzice z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa Waszym dzieciom.

To głównie od WAS zależy teraz czy zostaną zachowane szczególne środki ostrożności. Aby zminimalizować możliwość zakażenia – apeluję do Was Drodzy Rodzice, ograniczcie czasowo wizyty koleżanek i kolegów, niech Wasze dzieci unikają zatłoczonych miejsc. TO OD NAS DOROSŁYCH

W DUŻEJ MIERZE ZALEŻY, JAK SIĘ TERAZ ZACHOWA NASZE DZIECKO !
DAJMY IM DOBRY PRZYKŁAD!

DRODZY RODZICE!
Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zostaną wprowadzone nowe regulacje odnośnie zdalnego nauczania.
Na podstawie rozporządzenia MEN nauczyciele zostali zobowiązani do realizacji podstawy programowej i wystawiania ocen za zdalną pracę uczniów. Jest to bardzo trudne wyzwanie dla wszystkich: rodziców, uczniów, ale także dla nauczycieli.

Jako Szkoła chcemy sprostać Waszym oczekiwaniom. 23 i 24 marca –

w ciągu dwóch dni grono pedagogiczne naszej Szkoły zrobi wszystko, aby przygotować dla naszych uczniów ,,kształcenie innym sposobem”, ale bez sugestii, wskazówek Rodziców i uczniów nie jesteśmy w stanie dobrze zorganizować wspólnej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. ( nie znamy Waszych możliwości do zdalnej pracy, np. ilości komputerów, znajomości poruszania się w sieci internetowej… itd.)

Bardzo prosimy WAS DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE o wskazówki, chcemy jak najlepiej przygotować się do zdalnej pracy:
– ustalić tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania

w poszczególnych oddziałach;
– równomiernie obciążyć uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
– zróżnicować zajęcia w każdym dniu;
– uwzględnić psychofizyczne możliwości uczniów.

Szanowni Rodzice!
Zdalne nauczanie nie jest tylko dobrą chęcią nauczyciela, bez ścisłej współpracy rodziców, uczniów Szkoła nie jest w stanie sprostać nowemu wyzwaniu.

DLA DOBRA WSPÓLNEGO PROSZĘ O SUGESTIE, WSKAZÓWKI, PODPOWIEDZI…
( dziennik elektroniczny, e- mail szkoły)
Z poważaniem
Alina Dąbrowska
dyr. Szkoły