UWAGA !!!

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZWROTU WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK. W PRZYPADKU USZKODZENIA, ZNISZCZENIA LUB NIEZWRÓCENIA PODRĘCZNIKA SZKOŁA MOŻE ŻĄDAĆ OD RODZICÓW UCZNIA ZWROTU PIENIĘDZY ZA KSIĄŻKI.

 

 

Podstawa prawna: zgodnie z obowiązującymi od 15 lutego 2017r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.)