“WARZYWNY STWOREK”

30 października w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników rodzinnego konkursu „Warzywny Stworek”. Liczba uczestników jeszcze nigdy nie była tak wysoka. Łącznie w konkursie wzięło udział osiemnaścioro dzieci, co niezmiernie nas cieszy. Tym bardziej, że każde z nich wykonało piękną pracę. Wszyscy biorący udział w przedsięwzięciu zostali nagrodzeni. Uczestnikom i ich rodzinom gratulujemy i zachęcamy do czynnego udziału w kolejnych konkursach. 
Z całego serca chcemy też podziękować Radzie Rodziców, która zasponsorowała nagrody.