WITAJ SZKOŁO!

Początek roku szkolnego to podniosła chwila dla każdego ucznia. Naszym uczniom w roku szkolnym 2019/2020 życzę sukcesów w nauce i radości z codziennego spotkania z koleżankami i kolegami. Nauczycielom i rodzicom życzę cierpliwości w kształtowaniu postaw młodych ludzi, aby nieobce im były takie pojęcia jak tolerancja, szacunek i poszanowanie godności drugiego człowieka

A. Dąbrowska

dyr. szkoły

W tym roku powiększyło się grono ,,Przyjaciół Szkoły”.

Ludzie Dobrej Woli i ,,Wielkiego Serca” odebrali dzisiaj podziękowania, certyfikaty i statuetki.

  • Pani Izabela Kawka i Ernest Kawka – ABA Papier Group
  • Firma Prime Cargo Poland Sp. z o.o.
  • Pan Arkadiusz Freus 

Bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.