ZASADY SAVOIR VIVRE

„Dobre maniery są sztuką stwarzania takiej atmosfery, dzięki której ludzie czują się dobrze w naszej obecności. Najlepsze maniery ma ten, kto stawia najmniej osób w niezręcznej sytuacji”.
                                                                         Jonathan Swift

 W dniu 06.03.2018 r. odbył się klasowy konkurs znajomości zasad dobrego wychowania. Uczniowie klasy I w obecności Pani Dyrektor Aliny Dąbrowskiej i wychowawczyni Ilony Bartosiewicz zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi właściwego zachowania w różnych sytuacjach , zwłaszcza szkolnych. Klasa została podzielona na  dwa zespoły, z których każdy  miał za zadanie wykazać się znajomością zasad teoretycznych i praktycznych (przedstawiania innych, powitania, zachowania się przy stole, nakrycia stołu, obowiązujących podczas rozmowy telefonicznej, grzeczności na co dzień w rodzinie oraz dobrych manier w towarzystwie). Na zakończenie zespoły otrzymały koperty , w których znajdowały się różne przykładowe zachowania, ich zadaniem było umieścić je w „koszu na śmieci”, czyli wyrzucić uznając za niewłaściwe lub włożyć do walizki i zabrać w uczniowską podróż , którą jako uczniowie klasy I rozpoczynają.  Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy „ Mistrza dobrych manier” oraz drobne upominki. Jednak największą nagrodą była satysfakcja, że zasady savoir vivre’u nie są im obce.