ZEBRANIA RODZICÓW 2019/2020

  •   9.09.2019 r. – zebranie organizacyjne
  • 12 .12.2019 r. – konsultacje
  • 16.01.2020 r. – zebranie (wychowawcy klasy)
  • 29.05.2020 r. – konsultacje