ZEBRANIA RODZICÓW 2021/2022

  • 10.09.2021 r. – zebranie (wychowawcy oddział przedszkolny)
  • 20.10.2021 r. – zebranie (wychowawcy klas)
  • 1.12.2021 r. – zebranie (wychowawcy klasy)
  • 26.01.2022 r. – zebranie (wychowawcy klas)
  • 22.03.2022 r. – zebranie (wychowawcy klas)
  • 18.05.2022 r. – zebranie (wychowawcy klas)