,,ZIEMIA TO NASZ NAJPIĘKNIEJSZY DOM”

Tak zatytułował swoją prezentację uczeń klasy III Paweł Kwiatek.

Wszyscy z wielkim zainteresowaniem patrzyli na zdjęcia, które Paweł zamieścił w swojej prezentacji, i o których nam opowiadał.

Są tam ciekawostki przyrodnicze, obrazy, które świadczą o tym, że ludzie nie szanują środowiska naturalnego. Pawła prezentacja jest apelem do wszystkich, którą kończy słowami: ,,Zadbaj o czyste plaże, lasy, bądź wrażliwy na krzywdę zwierząt i niszczenie środowiska. Jesteśmy sobie nawzajem bardzo potrzebni! Bądź ,,EKO”!