“ZUPEŁNIE INNA LEKCJA PRZYRODY”

18 kwietnia 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie uczestniczyli w „Zupełnie innej lekcji przyrody”, która odbyła się w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego w Grodnie. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju. Podczas całodniowych zajęć „Życie w kropli wody” dzieci wcieliły się w rolę badaczy naukowych, a także poznawały otaczającą ich przyrodę. Kreatywne ćwiczenia nad morzem z pewnością wpłynęły na rozwój wyobraźni wszystkich uczestników. Uczniowie sami zbierali materiały i próbki badawcze, następnie badali i wyciągali wnioski końcowe. Badanie terenowe z ciekawymi doświadczeniami i obserwacjami laboratoryjnymi okazały się niezwykle absorbujące. Zajęcia zostały przygotowane przez ekspertów z dziedziny nauk biologicznych, na co dzień pracujących w Wolińskim Parku Narodowym i Uniwersytecie Przyrodniczym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. „Zupełnie inna lekcja przyrody” okazała się niezwykle ciekawym przedsięwzięciem dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponownie odwiedzimy Grodno, aby jeszcze raz wziąć udział w tej niezwykłej lekcji przyrody.