ŻYWA LEKCJA HISTORII

Grupa Artystyczna Rekonstrukto w pokazie historycznym ,,Ku niepodległej ” przybliżyła nam losy polskiego oręża z okresu Księstwa Warszawskiego, sytuację Polaków pod zaborami oraz rolę marszałka Józefa Piłsudskiego w kształtowaniu patriotyzmu wśród polskiego narodu.
Wyjątkowa lekcja historii była interesującą wędrówką w przeszłość naszej Ojczyzny.