Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Legitymacja szkolna

Szanowni Państwo!
Zmieniła się procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły podstawowej.
Aby uzyskać duplikat ww. dokumentu należy złożyć pisemne podanie do dyrektora szkoły ,
dołączyć dowód opłaty skarbowej oraz w przypadku legitymacji szkolnej - 1 aktualną fotografię ucznia.

Informacja o opłatach za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych:
•    duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł
•    duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

Prosimy o wpłacanie należnej kwoty na konto:
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie
ul. Lipowa 14
72-105 Lubczyna
47 1020 4812 0000 0102 0160 3265
z dopiskiem: „opłata za duplikat legitymacji + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat świadectwa + imię i nazwisko ucznia”.

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.


Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych dokumentów szkolnych
(Dz. U. 97. poz. 624 ze zm.).
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Data dodania: 2024-02-23 11:18:19
Data edycji: 2024-02-24 13:15:54
Ilość wyświetleń: 85

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej