Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

O szkole

Szkoła Podstawowa w Lubczynie istnieje od 1946 roku, a od 31 maja 2000 roku, decyzją Rady
Miejskiej w Goleniowie, nosi imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Według dokumentów archiwalnych 16 września 1946 roku odbyła się po raz pierwszy uroczystość
rozpoczynająca rok szkolny dla polskich dzieci, które wraz z rodzicami przybyły do Lubczyny
z różnych stron Polski. W pierwszym roku szkolnym uczęszczało do szkoły 14 uczniów. Do roku
1952 placówka była szkołą czteroklasową. W szkołę siedmioklasową została przekształcona
w 1953 roku, a od 1961 roku – w związku z reformą - klas było osiem. Po kolejnej reformie,
latach 1999-2017, liczyła sześć klas, a od roku szkolnego 2017/2018 znów jest szkołą
ośmioklasową. Najpierw szkoła mieściła się w budynku poniemieckim, który był w bardzo złym
stanie. W maju 1966 r. przeniosła się do nowego budynku.

Przez wszystkie lata swojego istnienia szkoła pełniła ważne funkcje społeczno-kulturalne.
Integrowała mieszkańców przybyłych z różnych stron Polski. W latach 50. i 60. przy szkole
działały: teatr amatorski, ludowy zespół taneczny, zespół akordeonowy i drużyna sportowa.
W szkole odbywały się zebrania m. in. Koła Gospodyń Wiejskich i OSP. Po utworzeniu w 1970
roku Wiejskiego Ośrodka Kultury przejął on opiekę nad kołami i organizacjami działającymi
w Lubczynie. Obecnie WOK nie istnieje, a szkoła znów stała się centrum społeczno-kulturalnym
wsi. Tutaj odbywają się wybory, zebrania wiejskie, tu mieści się filia Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Goleniowie, a boisko przyszkolne to miejsce, gdzie wolny czas spędzają
nie tylko uczniowie naszej szkoły.

Szkoła w Lubczynie jest niewielką placówką. Swoim obwodem obejmuje cztery miejscowości:
Lubczynę, Kępy Lubczyńskie, Borzysławiec i Czarną Łąkę. Na każdym poziomie klas funkcjonuje
tylko jeden oddział, a oprócz tego działają jeszcze dwa oddziały przedszkolne. Klasy liczą kilkoro,
maksymalnie kilkanaścioro uczniów. Łącznie do szkoły oraz przedszkola każdego roku uczęszcza
około 90-100 dzieci. To sprawia, że w naszej placówce nikt nie pozostaje niezauważony
anonimowy. Nasza Szkoła to społeczność tworzona przez nauczycieli, uczniów i rodziców, gdzie
każdy traktowany jest podmiotowo. Wszyscy się znamy i współpracujemy ze sobą.

Głównym celem realizowanym przez naszą Szkołę jest wprowadzenie uczniów w świat wiedzy
oraz dbanie o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny, tak
aby wyrośli na odpowiedzialnych i szczęśliwych ludzi, którzy osiągną satysfakcję zawodową i będą
umieli żyć w społeczeństwie, nawiązując dobre i trwałe relacje z innymi. Dlatego staramy się
stworzyć im niezbędne warunki do rozwoju, tj. sprzyjające środowisko oraz mądrze stawiane
​wymagania. W naszych działaniach na co dzień odwołujemy się do kilku podstawowych wartości,
stanowiących fundament naszej społeczności szkolnej, a są to:

UCZCIWOŚĆ
rozumiana jako rzetelność w postępowaniu i prawdomówność

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
rozumiana zarówno jako obowiązek moralny i prawny odpowiadania za swoje czyny,
jak i przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o innych

SZACUNEK
rozumiany jako stosunek do osób i rzeczy
polegający na uważaniu ich za wartościowe i godne uznania

BEZPIECZEŃSTWO
rozumiane jako unikanie zagrożenia i niestwarzanie go wobec siebie i otoczenia

KULTURA
rozumiana jako umiejętność obcowania z ludźmi
z zachowaniem zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów

ŻYCZLIWOŚĆ
rozumiana jako pozytywne i przyjazne nastawienie do innych oraz przychodzenie im z pomocą
Data dodania: 2024-02-23 09:17:21
Data edycji: 2024-05-15 14:34:52
Ilość wyświetleń: 177

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej